Kerkdiensten in coronatijd

Komende tijd gaan we door met de gezamenlijke online kerkdiensten. De kerkenraad is in haar vergadering van 21 januari teruggekomen op haar besluit om per 1 maart weer over te gaan tot fysieke kerkdiensten voor 30 personen. Besloten is om dit voorlopig uit te stellen tot een nader te bepalen datum. Dit alles gezien de huidige stand en de prognoses van de overheid en het RIVM. Via deze website en het kerkblad word je op de hoogte gehouden wanneer er weer ruimte is om fysieke kerkdiensten te gaan houden.

Commissie fysieke kerkdiensten
Bert Winters, Betsy Wamsteker, Klaas Drost, Mariska Visscher, Cornelis en Hillie Hoekman