College van Kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters zorgt op de achtergrond voor de financiële en materiële randvoorwaarden van de Gereformeerde Kerk Nijeveen. Zij is de formele eigenaar van de kerk en pastorie. De taken die op centraal niveau uitgevoerd worden zijn onder andere:

  • Het zorgen voor het beschikbaar zijn van het kerkelijke gebouw en het onderhoud hiervan.
  • Het jaarlijks verzorgen van de begroting en de jaarrekening.
  • Het samen met de algemene kerkenraad vaststellen van algemeen en financieel beleid.
  • Het zorgdragen voor de geldwerving, ledenadministratie en de boekhouding.
  • De Gereformeerde Kerk Nijeveen juridisch vertegenwoordigen.

Samenstelling en werkwijze

Het College van Kerkrentmeesters is samengesteld uit verschillende leden uit de gemeente. Er wordt ongeveer acht keer per jaar vergaderd en het moderamen (dagelijks bestuur) vergadert maandelijks.

Voorzitter College van Kerkrentmeesters
Bert J. Winters
mail@bertwinters.nl

Rekeningnummer VVB: NL02RABO0341837040 t.n.v. Gereformeerde Kerk Nijeveen