Zending & Werelddiaconaat

Gelukkig begrijpen we  goed dat de wereld veel groter is dan Nederland. Voor Zending en Werelddiaconaat is dan ook veel aandacht. De meeste informatie die onze gemeente ontvangt is afkomstig van Kerk in Actie, de landelijke organisatie die namens een aantal kerken in Nederland contacten onderhoudt met kerken en christelijke organisaties over de hele wereld en honderden projecten van lokale partners steunt. Het is dus al lang geen eenrichtingsverkeer meer waarbij wij vanuit Nederland zouden bepalen wat de prioriteiten zijn die moeten worden aangepakt. En omgekeerd inspireren en bemoedigen zij ons in Nederland en bevragen ons op onze geloofsbeleving en op wat dat voor ons handelen betekent.