Diaconie

De diaconie biedt hulp aan mensen in nood, binnen en buiten de kerk. Omzien naar en dienen van de medemens is een kern-opdracht van de kerk. De diaconie richt zich met haar bijbelse opdracht tot gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping op de totale samenleving. Motto van de diaconie: ‘helpen waar geen helper is’.

Diaconale hulp

De diaconie helpt in de vorm van
– begeleiding
– financiële ondersteuning en samenwerking Schuldhulpmaatje
– kleine nodendienst

De diaconie weet de weg naar de instanties en werkt daarmee samen. Zo opent ze deuren naar de bestaande ‘voorliggende voorzieningen’ bij gemeente, maatschappelijk werk, sociale dienst, voedselbank, schuldsanering en anderen. Daarnaast kan zij met diaconiegeld tijdelijk de allerhoogste nood lenigen, vaak ter overbrugging. Daarmee schenkt de diaconie zo iemand ook morele kracht en moed om op de been te blijven, in afwachting van een definitieve oplossing of aanpak van het probleem. Denk daarbij bijvoorbeeld aan schulden, aan mensen in scheiding, aan vluchtelingen.

Hulp vragen voor een ander

De meeste mensen vinden het moeilijk om voor hulp aan te kloppen. Dat is begrijpelijk. Veel aanvragen komen dan ook binnen via een bekende of familielid van de betrokkene. Dat maakt voor de diaconie geen enkel verschil. Maak de (vermeende) nood van een ander dus gerust aan ons kenbaar. De diaconie gaat met contacten en hulpvragen vertrouwelijk om.

Diaconaal Team

Voorzitter
Yeb Reitsma
(06) 570 77 081
reitsma.yeb@gmail.com

Janny Knol | Mathilde Wever (scriba) | Betsy Wamsteker | Yvonne van der Linde | Nico Hoekman | Robert Oort

Rekeningnummer diaconie: NL94RABO0341813753 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk

Diaconie Gereformeerde Kerk Nijeveen