Kerkcafé

Het kerkcafé is een ontmoetingsplek voor en door iedereen. Voor heel Nijeveen! Het gaat om ontmoeten in de breedste zin. De plaats is niet bepalend maar uitgangspunt is dat de kerk de ‘herberg’ is. In het kerkcafé wordt gepraat, nagedacht en ben je actief bezig met elkaar. Eigen inbreng, interactie en creativiteit staan centraal. Een keer per maand wordt er een bijeenkomst georganiseerd.

Deel je leven in het kerkcafé, deel je verwondering, je zorgen, je verdriet, je zoektocht naar God en Jezus als mensen van deze tijd. Juist in een ontspannen sfeer is hier ruimte voor.

Dit kan zijn aan de hand van een actueel thema of levensvragen op het gebied van geloof en samenleving. Er wordt een afwisselend programma aangeboden.

Een aantal voorbeelden:
– Kerstkaarten maken
– Thema-avond: Voltooid leven
– Een dialoog met een moslima
– Excursie voedselbank

Meedoen en meedenken?

Wil je meedenken of wil je graag een thema behandelen? Laat het weten!

Geertje de Boer (deboery@kpnmail.nl)
Klaas Neutel (klaas@famneutel.nl)