FAQ items aan het laden...
Actueel2021-01-29T08:40:41+00:00

Nieuws

van Gereformeerde Kerk Nijeveen

Beroepingwerk: voorstel kandidaat predikant

Beroepingswerk Voorstel kandidaat predikant Wij zijn bijzonder verheugd u het volgende te kunnen meedelen: De Beroepingscommissie heeft de kerkenraden een brief gestuurd met de resultaten van hun werkzaamheden. De beroepingscommissie heeft in die brief uitgesproken dat zij, unaniem, een kandidaat dominee voorstellen aan de kerkenraden. De kerkenraden hebben daarop in een gezamenlijke vergadering de brief van de beroepingscommissie besproken. De brief, en alles daar omheen wat voor de kerkenraadsleden van belang werd geacht, is daarbij op tafel gekomen. De beroepingscommissie heeft de kerkenraden daarbij volledig voorgelicht over hun bevindingen.

9 januari, 2022|

Giften en collectes Diaconie

Giften en collectes Diaconie Aan giften zijn binnengekomen;  Werelddiaconaat: €75,- en de collecte zelf op 17 oktober €214,60. Een prachtig totaalbedrag van €289,60. Voor mensenkinderen in nood: €225,50.  Voor ziekenhuispastoraat in UMCG (Heilig Avondmaal collecte) + giften €226,50. De diaconie heeft dit aangevuld tot €300,-. De collecte van 31-10 voor wereldkinderen heeft €150,50 opgebracht en aan giften is nog €75,00 nagekomen.  Alle gevers hartelijk dank hiervoor! In het nieuwe jaar willen we ook meer doelen voor u zichtbaar maken via de beamer, mededelingenblaadjes en de website. U bent

6 januari, 2022|

Nieuws van de Zendingscommissie

Projecten die de zending ondersteunt! Jaarlijks ontvangen wij van de gemeenteleden een mooi geldbedrag voor de zending. Een gedeelte van dit geld is gegaan naar het gezamenlijke project 'The Carpenters Son' waar René Kolsters bij betrokken is. Het overige deel is verdeeld over een aantal goede doelen, te weten Het Leger des Heils (locatie Meppel), Kerk in Actie (en dan met name voor het Vluchtelingenwerk in Griekenland), Stichting Small Miracles en Stichting Friedensstimme. Alle projecten zijn zending gerelateerd. Mocht u zelf een project weten waarvan u denkt, dat

6 januari, 2022|

Oproep van de Voedselbank

In deze coronatijd hebben nog veel mensen het financieel moeilijk. Maar laten we beseffen dat het ons allemaal ook kan overkomen: aankloppen bij de Voedselbank om hulp. Zoals op de website van de Voedselbank staat: In Nederland leeft een toenemend aantal mensen in armoede. Door werkloosheid, gezondheids-problemen, schulden of andere oorzaken. Vaak stapelen de problemen zich op. Armoede kan iedereen treffen! Ouuderen, jongeren, alleenstaanden, gezinnen met kinderen, hoogopgeleiden en mensen zonder opleiding. De Voedselbank Meppel verzorgt elke week voedselpakketten. We gaan richting de zomervakantie en in de

26 december, 2021|

Kerkdiensten in corona-tijd

Kerkdiensten in corona-tijd Nederland is in lockdown. Heel vervelend maar zoals we het inmiddels al meer dan anderhalf jaar zeggen: 'we moeten het samen doen'. We moeten het samen doen en daarom willen en moeten wij als kerk ook onze verantwoordelijkheid nemen. Daarom doen we u het volgende verzoek: blijf zoveel mogelijk thuis. De diensten gaan door, maar volg deze zoveel mogelijk thuis via onderstaande link. We hadden u allen graag in de kerk willen ontvangen en ontmoeten, maar deze situatie vraagt helaas aan andere aanpak. https://kerkdienstluisteren.nl/kerken/gerefnijeveen/app/

20 december, 2021|
Ga naar de bovenkant