Contact

Gereformeerde Kerk Nijeveen
Dorpsstraat 7
7948 BL NIJEVEEN
Telefoon (06) 119 56 760

Scribaat
Mevrouw J. Meinen-Hoekman
(06) 409 57 579
scribaat@gereformeerdekerknijeveen.nl

Koster
Mevrouw H. Hoekman
(0522) 492 095 | (06) 119 56 760
koster@gereformeerdekerknijeveen.nl

Contactpersoon pastoraat
Mevrouw S. Zuidema
(0522) 491 512 | (06) 107 78 946
pastoraat@gereformeerdekerknijeveen.nl

Redactie website 
Tineke Knorren
(06) 137 63 040
website@gereformeerdekerknijeveen.nl

Kerkelijk bureau
Evelien Oudshoorn
Telefoon (0522) 490 594
ledenadministratie@gereformeerdekerknijeveen.nl

College van Kerkrentmeesters
Penningmeester: De heer J. Knol
(0522) 281 328
penningmeester@gereformeerdekerknijeveen.nl

Auto-ophaaldienst
De heer Y. Reitsma
(0522) 491 857

Bestellen collectemunten
De heer J. Keizer
(0522) 491 538

Bezorging kerkblad
Klik hier alle informatie