Pastoraat

Pastoraat is God ter sprake brengen. Op die manier de verbinding zoeken tussen geloof en het alledaagse leven. Dit gebeurt niet alleen in pastorale gesprekken die worden geleid door professionals of ouderlingen, maar ook in gesprekken onderling. Elke christen heeft er in de praktijk eigenlijk mee te maken. Het leren begrijpen van een pastorale vraag, tegen de achtergrond van het levensverhaal van een pastorant, dat is de essentie van pastoraat.

Aandacht maakt alles mooier!

Het allerbelangrijkste is misschien nog wel aandacht. Werkelijk betrokken aandacht met een groot empathisch gevoel luisteren naar het verhaal van mensen en luisteren naar het verhaal van God. Zo willen wij binnen onze gemeente vormgeven aan pastoraat. Omzien naar elkaar.

Het pastoraat is verdeeld in groepen
  • aandachtspastoraat
  • bijzonder pastoraat
  • ouderen pastoraat
  • jonge gezinnen.

Nieuw ingekomen gemeenteleden worden ingedeeld in een van deze groepen. Voor elke doelgroep is een ouderling aanspreekpunt en één ouderling is algemeen aanspreekpunt voor de verschillende pastorale vragen. Daarnaast zijn er contactpersonen die uitvoering geven aan het pastoraat.

Predikant

Johan Prosman
mailadres: dominee@gereformeerdekerknijeveen.nl

Pastoraal Beraad

De ouderlingen komen samen voor (onderlinge) toerusting en om pastorale items te bespreken. Bijvoorbeeld de ontmoetingsavonden. Samen met de diakenen is er minimaal twee keer per jaar een bijeenkomst om het gemeentewerk te bespreken.

Pastoraal Team

Johan Prosman (predikant)
Sita Zuidema ( contactpersoon pastoraat)
Klaas Drost
Mariska Visscher
Han Karsten
Ester Kroes (jeugdouderling)
Judith de Boer-Faber (jeugdouderling)

In contact komen met een van de leden van het pastorale team?
Stuur een mail naar: pastoraat@gereformeerdekerknijeveen.nl

Visie op pastoraat

In het document ‘Visie op pastoraat’ lees je een uitgebreide uitleg.