Wisseling ambtsdragers

Op zondag 26 september 2021 vindt het afscheid van vertrekkende ambtsdragers en de bevestiging van nieuwe ambtsdragers plaats.

Bert Winters Janszoon treedt na zes jaar af als voorzitter van de kerkenraad. Wij hebben in Klaas Neutel een geschikte, bereidwillige kandidaat gevonden voor deze functie. Binnen de diaconie is de vacature ook vervuld, namelijk door Elly Timmerman.

Adriaan Jans Timmerman doet afstand van zijn functie als jeugdouderling, maar blijft voorlopig aan als ouderling met een bijzondere opdracht. Hij blijft als ouderling en afgevaardigde van de kerkenraad betrokken bij het beroepingswerk. Judith de Boer en Esther Kroes nemen zijn taken als jeugdouderling over.

Wanneer er bezwaar bestaat tegen de benoeming van één van deze kandidaten, kan dit kenbaar worden gemaakt bij de scriba voor zondag 12 september. Dit graag onder begeleiding van een brief met daarin beargumentering, waarom de kandidaat ongeschikt blijkt. Anders is een bezwaar helaas niet-ontvankelijk.