Stand van zaken beroepingswerk 

De kerkenraden van de Hervormde Kerk van Kolderveen/Dinxterveen en de Gereformeerde Kerk Nijeveen, Havelte en Wanneperveen delen hierbij de tweede tussentijdse rapportage van de beroepingscommissie. Wij zijn dankbaar voor hun werk in dit proces. Gaarne voldoen wij aan onze verplichting regelmatig te rapporteren over onze werkzaamheden. Dat doen wij met een zekere reserve, want over personen worden geen inlichtingen verstrekt. Daarom gaat het in deze tussenrapportage alleen over de procedure. 

Sinds onze installatie in augustus 2020 hebben wij om de week een vergadering gehouden. Om de voortgang erin te houden hebben we in november tussentijds een extra vergadering georganiseerd. We zijn steeds meer aan het ’trechteren’ en zijn nu op het punt dat wij afspraken gaan maken voor gesprekken. Dat ’trechteren’ is als volgt in zijn werk gegaan: 

  • We hebben een advertentie gezet op de website van de PKN met de oproep te solliciteren. 
  • We hebben in de advertentie gemeld dat de profielschetsen te vinden zijn op de websites van de twee kerken die samen een predikant beroepen. 

Daardoor hadden we drie lijsten: 

  • Lijst 1 is de lijst met namen die door de gemeenteleden zijn genoemd 
  • Lijst 2 is de lijst die door het mobiliteits-bureau van de PKN is aangedragen. Zij hebben voor ons een lijst samengesteld met beroepbare predikanten die volgens hen passen bij onze profielschetsen 
  • Lijst 3 is de lijst van predikanten die hebben gesolliciteerd op basis van de advertentie 

Verdere actie:

  • De predikanten van lijst 1 hebben we alle-maal persoonlijk opgebeld en hen verteld dat zij door één of meerdere gemeenteleden zijn genoemd. Aan hen is aandacht gevraagd voor de advertentie en de profielschetsen. De predikanten die niet gereageerd hebben door een sollicitatiebrief te sturen hebben we na twee weken nogmaals benaderd. 
  • De predikanten van lijst 2 hebben we ook allemaal benaderd, telefonisch of via de mail. 
  • De predikanten van lijst 1 en 2 die hebben gesolliciteerd hebben we op lijst 3 gezet en zo ontstond een lijst met predikanten die daadwerkelijk een sollicitatiebrief hebben gestuurd. 

Dit aantal vonden we zeer acceptabel en we zijn verdergegaan met het lezen van de brieven. Ons idee was om eerst fysiek een dienst bij te wonen van predikanten met aansluitend een gesprek. Aangezien dat niet mogelijk is vanwege de corona, hebben we een andere werkwijze gekozen. We hebben besloten diensten te gaan bekijken via internet van alle predikanten die hebben gesolliciteerd. We hebben de brieven van deze predikanten zorgvuldig gelezen. Op basis hiervan hebben we als commissie uitgebreide gesprekken gevoerd. We hebben geconcludeerd dat er sollicitanten bij waren waar we nader kennis mee wilden maken en anderen die we vooralsnog in de wachtkamer willen laten. Alle sollicitanten zijn persoonlijk gebeld en hen is verteld hoe de beroepingscommissie tot nu toe te werk is gegaan en hoe we verder denken te gaan. 

De sollicitanten die wij hebben uitgekozen, krijgen op basis van de brieven en de bekeken diensten, met in ons achter-hoofd de profielschetsen, een uitnodiging voor een gesprek. Op dit punt staan we nu.  

Hartelijke groet,
De beroepingscommissie

Sinds de laatste persconferentie en daarmee de lockdown is het beroepingswerk op dit moment ernstig belemmerd. De beroepings-commissie hoopt na 19 januari weer ruimte te krijgen om verder te kunnen.