Beroepingswerk

Voorstel kandidaat predikant

Wij zijn bijzonder verheugd u het volgende te kunnen meedelen:

  • De Beroepingscommissie heeft de kerkenraden een brief gestuurd met de resultaten van hun werkzaamheden. De beroepingscommissie heeft in die brief uitgesproken dat zij, unaniem, een kandidaat dominee voorstellen aan de kerkenraden.
  • De kerkenraden hebben daarop in een gezamenlijke vergadering de brief van de beroepingscommissie besproken.
  • De brief, en alles daar omheen wat voor de kerkenraadsleden van belang werd geacht, is daarbij op tafel gekomen. De beroepingscommissie heeft de kerkenraden daarbij volledig voorgelicht over hun bevindingen.
  • Daarna is er gestemd over de voordracht.
  • Het resultaat was dat beide kerkenraden unaniem hebben besloten de voordracht van de beroepingscommissie over te nemen.
  • De volgende stap is het bijeenroepen van een gezamenlijke gemeentevergadering.
  • Daar zal de kandidaat zich voorstellen. De gemeenteleden krijgen de gelegenheid vragen te stellen.
  • Wanneer en hoe die gemeentevergadering plaats zal vinden is nog onderwerp van gesprek. De coronamaatregelen spelen ons hierbij parten. U wordt zo spoedig mogelijk ge├»nformeerd over de gang van zaken met betrekking tot de gemeentevergadering.
  • In de uitnodiging, die u minimaal een week voor de gemeentevergadering ontvangt, zal de naam van de kandidaat-predikant ook bekend gemaakt worden.

Wij hopen u hiermee voorlopig voldoende te hebben voorgelicht.

Met vriendelijke groet,
De voorzitters van de kerkenraden,

Henk Huisman
Klaas Neutel