Evenementgegevens


Welkom!
Gezamenlijke dienst in de Hervormde Kerk Kolderveen

Voorganger: Dominee Johan Prosman
Organist: mevrouw Anneke Westenbrink 
Collecte: 1. Voedselbank  2. PKiN