Evenementgegevens


Welkom in de kerk! 

Deze morgen is er een gezamenlijke zomerdienst in de Hervormde Kerk Nijeveen


Voorganger: De heer H. van der Sar uit Zwolle
Organist: mevrouw M. Withaar
Collecte: 1. Diaconie 2. Kerkrentm. beheer