Evenementgegevens


Uitnodiging gezamenlijke gemeentevergadering

Donderdagavond 8 februari is er een gezamenlijke gemeentevergadering. 

Locatie: Gereformeerde Kerk – Dorpsstraat 7 
Tijd: ontvangst vanaf 19.30 en aanvang: 20.00 uur

Centraal tijdens deze avond staat de vraag wat voor gemeente we in 2030 willen zijn. De
stip op de horizon is 1 januari 2026. Dan willen we de fusie hebben afgerond. Dan zijn
we ÈÈn organisatie, maar zijn we misschien nog niet die gemeente die we willen zijn en
waarin we ons allemaal thuis voelen. Dat is een groeiproces dat we na de fusie willen
doorzetten.

Afgelopen najaar hebben de kerkenraden ook naar deze vraag gekeken. Dat heeft een
vruchtbare discussie opgeleverd. We hebben de vraag “wat voor gemeente willen we in
2030 zijn” uitgewerkt in drie deelvragen: wat vinden we belangrijk voor ons geloof, voor
onze gemeenteleden en voor onze omgeving.

De gemeente is niet van de kerkenraden, maar van de leden van de gemeente. Daarom
willen we alle leden van de drie kerken in de gelegenheid stellen om mee te denken en te
praten over de toekomst van onze gemeente. Dit doen we op 8 februari op een interactieve
manier waarbij iedereen zijn of haar mening kan geven.

Naast het gesprek over de toekomstvisie voor onze gemeentes willen we u kort informeren
over de laatste ontwikkelingen in het SAGEproces.

Je bent van harte uitgenodigd. Welkom! Graag tot ziens op 8 februari.