Evenementgegevens


Gezamenlijke Gemeentevergadering

Nadat de beroepingscommissie een unanieme voordracht heeft gedaan en de kerkenraden deze voordracht unaniem hebben over genomen is nu het woord aan de gemeenteleden.

U wordt uitgenodigd voor een gezamenlijke gemeentevergadering op:
Dinsdag 25 januari 2022 in de Gereformeerde Kerk te Nijeveen. Aanvang 19.30 uur.

Agenda:

 1. Opening
 2. Voorstellen van de eventueel te beroepen dominee voor de gezamenlijke kerken van Gereformeerd Havelte-Nijeveen-Wanneperveen en de Hervormde Gemeente Kolderveen/Dinxterveen. De te beroepen dominee zal zichzelf presenteren. U krijgt de gelegenheid vragen te stellen. Ook de beroepingscommissie is aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.
 3. De te beroepen dominee verlaat de vergadering. Er vindt stemming plaats over het wel of niet uitbrengen van een beroep op deze dominee. De beide kerken stemmen afzonderlijk.
 4. Uitleg verdere gang van zaken.
 5. Sluiting

 

Bijzondere corona maatregelen:

 • Om deel te kunnen nemen aan deze vergadering is het noodzakelijk om u van tevoren op te geven. We moeten werken met placering op anderhalve meter. Om de organisatie rond te kunnen krijgen verwachten wij uw opgave uiterlijk zaterdag 22 januari.
 • De leden van de Hervormde Gemeente doen dat bij hun scriba: scriba@hgkd.nl of bel met 06-51743607 (Henk Huisman).
 • De leden van de Gereformeerde Kerk doen dat bij hun scriba: scribaat@gereformeerdekerknijeveen.nl
 • Bij binnenkomst ligt er een lijst met opgegeven namen ter controle.
 • Als zich meer mensen opgeven dan er onder de coronamaatregelen in de kerk kunnen, wordt de vergadering gesplitst. Er zijn dan twee vergaderingen. Een om 19.30 uur en een tweede om 21.00 uur.
 • Voor degenen die echt niet naar deze fysieke vergadering kunnen komen is er de mogelijkheid om digitaal mee te doen. U moet dit aangeven bij uw opgave. U krijgt dan maandag of dinsdag een inlogcode voor het mee kijken naar de vergadering en een inlogcode om mee te kunnen stemmen. Dit is een extra mogelijkheid om mee te doen, alleen bestemd voor mensen die vanwege corona niet fysiek mee kunnen doen.

Voor de aanwezigen gelden de volgende coronaregels:

 • Bij binnenkomst draag je een neus/mondmasker.
 • Bij binnenkomst ontsmet je je handen.
 • Je houdt anderhalve meter afstand.
 • Je neemt je jas mee de kerkzaal in en hangt die over je stoel. Dit om bij het uitgaan opstoppingen te voorkomen bij de kapstokken.
 • Kom je samen uit een ‘bubbel’, dan mag je naast elkaar zitten. Kom je alleen, dan blijft de stoel naast je leeg.
 • Als je zit mag het mondkapje af.
 • Bij het verlaten van de kerk let je er op dat de anderhalve meter maatregel in acht genomen kan worden.

Onder deze omstandigheden, hoe vervelend of onnodig je ze ook vindt, kunnen we onze gemeentevergadering organiseren. De kerkenraden hebben gemeend dat de voortgang van het beroepingswerk belangrijker is dan de moeilijkheden die we bij de organisatie (i.v.m. de corona-maatregelen) hiervan ondervinden.

We hopen op een gezegende avond met een afgewogen resultaat.

Met vriendelijke groet,

De voorzitters van de kerkenraden,
Henk Huisman
Klaas Neutel