Evenementgegevens


Welkom!

Je bent van harte welkom om deze dienst, waarin we samen het Heilig Avondmaal vieren,  in de Hervormde Kerk Nijeveen mee te beleven.

Voorganger: dominee Johan Prosman 
Organist: de heer Hidde Visser
Collecte: 1. Diaconie 2. Kerkrentm. beheer 

 

2023-03-12 morgendienst Nijeveen HG - Heilig Avondmaal