Evenementgegevens


Welkom!

Je bent van harte welkom om deze gezamenlijke dienst met de Hervormde Kerk Kolderveen mee te vieren.

Voorganger: dominee K. Fredriks
Organist: mevrouw M. Withaar
Collecte: 1. Kerkrentm. beheer 2. Diaconie