Evenementgegevens


Welkom!

Je bent van harte welkom om deze gezamenlijke zomerdienst mee te vieren en te beleven in de Hervormde Kerk Kolderveen.

Voorganger: Dominee W. Smit uit Smilde 
Organist: Mevrouw Anneke Westenbrink
Collecte: 1. Kerkrentm. beheer  2. Diaconie