Evenementgegevens


Welkom!

Je bent van harte welkom om deze dienst mee te vieren en te beleven.

Voorganger: Dominee Marjan van Hal  
Organist: De heer S. Huismans
Collecte: 1. Arme kant van Meppel 2. Werelddiaconaat