Evenementgegevens


Welkom!

Je bent van harte welkom om deze dienst mee te vieren en te beleven.

Voorganger: dominee Marjan van Hal
Organist: de heer S. Huismans
Collecte: 1. Diaconie 2. Kerkrentm. beh.