Evenementgegevens


Welkom!

Deze zondag wordt de gezamenlijke zomerdienst gevierd in de Hervormde Kerk Nijeveen

Voorganger: Dominee René Kok
Organist: De heer S. Huismans
Collecte: 1. Diaconie 2. Kerkrentm. beheer