Evenementgegevens


Welkom!

Deze zondag is er een gezamenlijke doopdienst in de Hervormde Kerk Nijeveen.

Voorganger: Dominee René Kok 
Organist: De heer Albert Hoekerswever
Collecte: 1. Diaconie 2. Kerkrentm. beheer