Evenementgegevens

  • Datum:
  • Locatie: Geref. Kerk

Welkom!

Voorganger: De heer H. Feyen
Organist: De heer Jannes Lopers
Collecte: 1. Kerk  – 2. Diaconie
Kindernevendienst

Na afloop is er koffie/thee of ranja.

>>> Kijk- en luister hier mee!