Evenementgegevens

  • Datum:
  • Locatie: ONLINE
  • Categorieën:

Kijk- en luisterdienst – Avondmaalsviering

In deze corona-tijd vieren we Kijk- en Luisterdiensten samen met de Hervormde Kerk Nijeveen en Hervormde Kerk Kolderveen. Dat betekent dat de voorganger een dienst verzorgt in de Gereformeerde Kerk die via kerkradio LIVE wordt uitgezonden. Op deze manier kunnen we, zij het op afstand, toch samen het geloof beleven.

Voorganger: Dominee Jan StapĀ 
Organist: Margreet van DorstenĀ 

Klik hier om mee te kijken en luisteren.

ONLINE Avondsmaalviering op Witte Donderdag

Een jaar lang hebben we gevast en geen heilig Avondmaal gevierd. Vanuit de gemeenten is het verzoek gekomen om dit jaar in de lijdensweek het heilig Avondmaal te vieren en niet langer te vasten. Omdat we nog steeds online-kerkdiensten hebben is het niet mogelijk om dit fysiek gezamenlijk te doen. De kerkenraden hebben hier mee ingestemd. Hervormd Kolderveen sluit zich aan bij de beide andere kerken en zal ook op Witte Donderdag het heilig Avondmaal vieren. Dit is volgens diverse mensen, onder meer Jan Meer van de Historische Vereniging, de eerste keer in de geschiedenis van de drie kerken dat we gezamenlijk heilig Avondmaal vieren. Het is natuurlijk prachtig om als gelovigen samen de Maaltijd van de Heer te vieren, we zijn immers leden van het Ene lichaam!

Het is daarom ook jammer dat dit via een online-viering moet en niet in een dienst waarin we allen fysiek aanwezig kunnen zijn en elkaar fysiek kunnen ontmoetten. Echter door het werk van de heilige Geest kunnen we ook online een geestelijke gemeenschap vormen en dit als zodanig ervaren.

Hoe vullen we het praktisch in?
Allen die online de viering van Witte Donderdag thuis meevieren, zetten brood (mag ook een cracker zijn) en wijn (druivensap) klaar voor de dienst. Het is mooi om dat thuis met bijv. een wit servet af te dekken.

Wat doe je als er kinderen bij aanwezig zijn?
Leg van te voren uit wat het heilig Avondmaal is. Als u als ouder denkt dat uw kinderen er geestelijk aan toe zijn om mee te kunnen en te mogen doen, voelt u dan vrij om hen te laten delen in brood en wijn.

In de kerk zorgt de koster dat er brood en wijn op de liturgische tafel staat. Ook zorgt hij/ zij dat allen die in de kerk aanwezig zijn (koster(s), ambtsdrager(s), organist en beamerist(e), een schoteltje met brood en een bekertje met wijn (afgedekt met een wit servet) krijgen bij binnenkomst. Zij nemen dat mee naar hun zitplaatsen. Op het moment dat we op aangeven van de voorganger overgaan tot de Communie van brood en wijn nemen we in de kerk en thuis gelijktijdig brood en wijn. U volgt daarin de voorganger die in beeld is. Laten we met elkaar ook bidden dat we in deze viering mogen ervaren hoe we door de heilige Geest met onze Heer en Heiland en met elkaar verbonden zijn.

 

01042021 Witte Donderdag online dienst - voorganger