Evenementgegevens


Gezamenlijke maaltijd

Vrijdagavond 6 oktober is er weer een gezamenlijke maaltijd in de Gereformeerde kerk. Jong en oud wordt van harte uitgenodigd!

Geef je snel op zodat we weer samen een gezellige en waardevolle avond met elkaar mogen hebben. Neem ook je vriend/ vriendin of buurvrouw/ buurman mee. Want het is toch heerlijk om samen met elkaar te eten?!

Vanaf 18.30 uur staat er een drankje voor u klaar, waarna we om 19.00 uur beginnen met het eten. De maaltijd kost € 8,- per persoon en voor kinderen € 4,- per kind. Het daaropvolgend 3e kind, van hetzelfde gezin is gratis. Opgave t/m maandag 2 oktober voor uiterlijk 17.00 uur via Hillie Hoekman tel: 0522 492095 / (06) 119 56 760. Mailen kan ook: cornelishillie@ziggo.nl