Evenementgegevens


Welkom!

Je bent van harte welkom om deze eredienst bij te wonen.

Voorganger: dominee Johan ProsmanĀ 
Organist: de heer R. Westra
Collecte: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer

Online collecte: klik hier >>>