Evenementgegevens


Welkom!

Je bent van harte welkom om deze dienst tijdens de laatste dag van 2023 mee te vieren en te beleven.

Voorganger: Dominee Johan ProsmanĀ 
Organist: Mevrouw Anneke Westenbrink
Collecte: 1. Voedselbank 2. Onkosten PKiN