Evenementgegevens


Welkom!

Je bent van harte welkom om deze dienst tijdens de laatste dag van 2022 mee te vieren en te beleven.

Voorganger: Dominee Johan Prosman 
Organist: Mevrouw Anneke Westenbrink
Collecte: 1. Voedselbank