Gezamenlijke maaltijd 23 september

Gezamenlijke maaltijd

Vrijdagavond 23 september a.s. is er weer een gezamenlijke maaltijd in de Gereformeerde kerk. U wordt daarvoor, jong en oud, van harte uitgenodigd!

Vanaf 18.30 uur staat er een drankje voor u klaar, waarna we om 19.00 uur beginnen met het eten. De maaltijd kost € 8,- per persoon en voor kinderen € 4,- per kind. Het daaropvolgend 3e kind, van hetzelfde gezin is gratis. Opgave kan door te bellen naar Hillie Hoekman tel: 0522 492095 / (06) 119 56 760. Mailen mag ook: cornelishillie@ziggo.nl