Gezamenlijke maaltijd 14 april

Gezamenlijke maaltijd

Vrijdagavond 14 april is er weer een gezamenlijke maaltijd in de Gereformeerde kerk. U wordt daarvoor, jong en oud, van harte uitgenodigd!

Geef je snel op zodat we weer samen een gezellige en waardevolle avond met elkaar mogen hebben. Neem ook je vriend/ vriendin of buurvrouw/ buurman mee. Want het is toch heerlijk om samen met elkaar te eten?!

Vanaf 18.30 uur staat er een drankje voor u klaar, waarna we om 19.00 uur beginnen met het eten. De maaltijd kost € 8,- per persoon en voor kinderen € 4,- per kind. Het daaropvolgend 3e kind, van hetzelfde gezin is gratis. Opgave t/m dinsdag 11 april voor uiterlijk 17.00 uur via Hillie Hoekman tel: 0522 492095 / (06) 119 56 760. Mailen kan ook: cornelishillie@ziggo.nl