Giften en collectes Diaconie

Aan giften zijn binnengekomen; 

  • Werelddiaconaat: €75,- en de collecte zelf op 17 oktober €214,60. Een prachtig totaalbedrag van €289,60.
  • Voor mensenkinderen in nood: €225,50. 
  • Voor ziekenhuispastoraat in UMCG (Heilig Avondmaal collecte) + giften €226,50. De diaconie heeft dit aangevuld tot €300,-.
  • De collecte van 31-10 voor wereldkinderen heeft €150,50 opgebracht en aan giften is nog €75,00 nagekomen. 

Alle gevers hartelijk dank hiervoor!

In het nieuwe jaar willen we ook meer doelen voor u zichtbaar maken via de beamer, mededelingenblaadjes en de website.
U bent dan op tijd op de hoogte.