Dominee Johan Prosman neemt beroep aan!

De kerkenraden van de Hervormde Kerk Kolderveen en de Gereformeerde Kerk Nijeveen-Havelte-Wanneperveen kunnen met grote vreugde mededelen dat dominee Johan Prosman het beroep van de beide gemeentes heeft aangenomen. Als kerkenraad zijn wij erg blij met dit nieuws en zien dan ook uit naar een fijne, gezegende samenwerking. De bevestiging vindt naar alle waarschijnlijkheid op zondag 1 mei 2022 plaats.

Onderstaand kunt u de brief lezen, waarmee dominee Prosman te kennen heeft gegeven het beroep aan te nemen.

Geachte broeders en zusters,

Graag neem ik het beroep aan, dat u namens uw beide gemeenten op mij deed, om predikant te worden bij u. Ik ben onze Heer dankbaar dat Hij ons elkaar liet ontmoeten. Dankbaar ben ik om het ambt van dienaar van Zijn Woord in uw midden te mogen voortzetten. Dankbaar ben ik voor deze nieuwe start en voor de toekomst die daarmee ook opengaat.

Ik hoop en bid dat we samen een vruchtbare en gezegende tijd zullen hebben. En eigenlijk verwacht ik dat ook omdat onze Heer Jezus, toen Hij ons de wereld instuurde, gezegd heeft: ‘Ik ben met jullie, alle dagen tot de voltooiing van deze wereld.’ Ook al heeft het Evangelie ons allang bereikt, voltooid is het allemaal nog niet, dus Hij is er nog steeds bij. Dat geeft hoop en moed en durf om samen aan de slag te gaan. Om samen op zoek te gaan om het geloof in Zijn liefde handen en voeten te geven in ons leven en onze omgeving. 

Wij zien er als gezin ook naar uit om in uw midden te komen wonen en zijn inmiddels druk op zoek naar woonmogelijkheden. Hopelijk lukt dat binnenkort en kunnen we snel aan de slag.

Hoogachtend,
ds. Johan Prosman