.

.

.

Nieuwe predikant

De Hervormde Gemeente Kolderveen-Dinxterveen en de Gereformeerde Kerk Havelte-Nijeveen-Wanneperveen hebben besloten om samen op zoek te gaan naar een fulltime predikant. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de formele overeenkomst tussen de kerkenraden en de opdracht aan de commissie die op zoek gaat naar een nieuwe predikant.

Daarbij zijn er twee mogelijkheden:

1. Een benoeming

Bij de PKN is een commissie die een poule heeft van kandidaten. Dat zijn veelal jonge en net afgestudeerden, die op zoek zijn naar een predikantsplaats. Na overleg met de ‘mobiliteitspoule’ van de PKN worden er gesprekken gevoerd met door de mobiliteitspoule voorgedragen kandidaten (of kandidaat). Als er wordt besloten dat er een kandidaat uit de mobiliteitspoule is die bij het profiel van onze beide kerken past, en de benoemingsprocedure is doorlopen, kan deze te benoemen persoon voor maximaal 5 jaar verbonden worden aan onze kerken. De nieuwe predikant komt in dienst van de landelijke PKN en wordt gedetacheerd naar onze kerken.

2. Het beroepen van een predikant

Dit gaat op de vertrouwde manier. De beroepingscommissie gaat op zoek naar predikanten die wellicht de overstap naar onze gemeentes willen maken. Er volgen luisterdiensten en gesprekken. De beroepingscommissie doet een voorstel aan de kerkenraden. De nieuwe predikant komt voor onbepaalde tijd in dienst van de beroepende kerken.

De Kerkenraden van de samenwerkende kerken hebben besloten eerst te kijken naar een benoemingsprocedure. Als deze niet het gewenste resultaat oplevert wordt er overgegaan naar de beroepingsprocedure. De beide kerkenraden hebben inmiddels een benoemingscommissie samengesteld. Deze commissie gaat de benoemingsprocedure begeleiden. Mocht de benoemingsprocedure niet tot het gewenste resultaat leiden dan is het voor de hand liggend dat de benoemingscommissie de beroepingcommissie wordt en haar werk als zodanig vervolgd.

Samenstelling benoemingscommissie

Namens de Hervormde Gemeente Kolderveen:

 • Klaas Brand
 • Cor Hoorn (waarnemend voorzitter)
 • René Kolsters
 • Alida Prins – Brand
 • Frens Westenbrink (namens de kerkenraad)

Namens de Gereformeerde Kerk:

 • Anouk Hoekman (waarnemend secretaris)
 • Gerrit Kroes
 • Klaas Neutel (voorzitter)
 • Irna Oosterhuis – Hoekman (secretaris)
 • Adriaan Jans Timmerman (namens de Kerkenraad).

Namens de Hervormde Gemeente Nijeveen:

 • Jan van der Woerdt

Binnenkort is de eerste bijeenkomst van de benoemingscommissie. Zij heeft de plicht de kerkenraden op de hoogte te houden van de werkzaamheden. Officieel moeten de kerkenraden de gemeente informeren. In de praktijk is het een combinatie.