𝗡𝗜𝗝𝗘𝗩𝗘𝗘𝗡 𝗚𝗘𝗘𝗙𝗧 đ—Ē𝗔đ—Ĩ𝗠𝗧𝗘
𝗛𝗲𝗹đ—Ŋ 𝗲𝗹𝗸𝗮𝗮đ—ŋ 𝗱𝗲 𝘄đ—ļđ—ģ𝘁𝗲đ—ŋ 𝗱đ—ŧđ—ŧđ—ŋ!

Deze winter komen naar verwachting bijna 1 miljoen mensen in zwaar weer terecht door de stijgende kosten van dagelijkse boodschappen en energie. Ondanks de tegemoetkoming van de overheid. Ook in Nijeveen kan deze situatie zich voordoen. Dit mogen we niet laten gebeuren! De gezamenlijke diaconie Nijeveen/Wanneperveen neemt het voortouw en start de actie: 𝗡𝗜𝗝𝗘𝗩𝗘𝗘𝗡 𝗚𝗘𝗘𝗙𝗧 đ—Ē𝗔đ—Ĩ𝗠𝗧𝗘 đŸ”Ĩ

𝗖đ—ŧđ—ēđ—Ŋ𝗲đ—ģ𝘀𝗮𝘁đ—ļ𝗲 đ—ģđ—ļ𝗲𝘁 đ—ģđ—ŧ𝗱đ—ļ𝗴?
Heb jij de energiecompensatie (of een deel daarvan) komende maanden zelf niet nodig? Stort deze dan op de rekening van SOW kerken Nijeveen/Wanneperveen:

👉 NL51RABO0371835445 o.v.v. bijdrage energie.

𝗞𝘂đ—ģ 𝗷𝗲 𝗱𝗲 𝗲đ—ļđ—ģ𝗱𝗷𝗲𝘀 đ—ģđ—ļ𝗲𝘁 đ—ē𝗲𝗲đ—ŋ 𝗮𝗮đ—ģ 𝗲𝗹𝗸𝗮𝗮đ—ŋ 𝗸đ—ģđ—ŧđ—Ŋ𝗲đ—ģ?
Ben jij inwoner van Nijeveen of Wanneperveen en kun jij door de energiecrisis de eindjes niet meer aan elkaar knopen? Juist dan zijn wij er om te helpen! Schroom niet, neem dan contact op met ÊÊn van onderstaande personen zodat we samen kunnen kijken naar een oplossing. Wij hechten veel waarde aan privacy en gaan dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met je gegevens om.

đŸ”Ĩ Help elkaar de winter door! We gaan niet over de overwegingen van een ander, maar hopen dat we als samenleving wel de verantwoordelijkheid voelen om voor elkaar te zorgen.

𝗚𝗲𝘇𝗮đ—ē𝗲đ—ģ𝗹đ—ļ𝗷𝗸𝗲 𝗱đ—ļ𝗮𝗰đ—ŧđ—ģđ—ļ𝗲 𝗡đ—ļ𝗷𝗲𝘃𝗲𝗲đ—ģ/đ—Ē𝗮đ—ģđ—ģ𝗲đ—Ŋ𝗲đ—ŋ𝘃𝗲𝗲đ—ģ
Wolly Brand (06) 382 85 103
Marian Buitenhuis (06) 128 65 433
Nico Hoekman (06) 153 41 315