Paasgroetenactie 2024

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gedetineerden in Nederland. De afbeelding op de kaart is gemaakt door een gedetineerde vrouw in Zwolle. Ze beeldt daarmee uit dat Jezus’ opstanding de weg opent vanuit het donker naar het licht.

Ook onze gemeenten doen mee aan de Paasgroetenactie.
In de Hervormde Gemeente Kolder- en Dinxterveen mag u op Zondag 4 en zondag 11 februari een bemoedigende groet op de kaart schrijven. In de Hervormde Gemeente Nijeveen kunt u de bemoedigende groet op zondag 4 februari op de kaart schrijven. En in de Gereformeerde Kerk kunt u dat op zondag 11 februari doen.

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart ontvangen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet hen erg goed doet.  Het is altijd weer een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst rond Pasen in de gevangenissen worden uitgedeeld.

Meer informatie over de Paasgroetenactie is te vinden op protestantsekerk.nl/paasgroetenactie.

We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen. Hartelijk dank!

De gezamenlijke diaconieën Kerken in Nijeveen en omgeving.