Wisseling ambtsdragers

Ouderlingen

Er treden dit jaar twee ambtsdragers af. Dat zijn Albert Bron en Lenie van der Touw. We hebben Mariska Visser en Han Karsten bereid gevonden het ambt van ouderling op zich te nemen.

Diaconie

Binnen de diaconie zou er ook een vacature ontstaan, maar Janny Knol heeft toegezegd nog een jaar te blijven.

Commissie van Kerkrentmeesters

Karel Meine Hoekman (voorzitter) en Henk Boer (ouderling kerkrentmeester) treden dit jaar af. Bert Winters van de Dorpsstraat is bereid om voorzitter te worden en Jan Dekker wordt lid van de Commissie van Kerkrentmeesters.

Hartelijk dank aan iedereen die zich afgelopen jaren heeft ingezet voor de kerk en de gemeente. De nieuwe ambtsdragers wensen we heel veel succes en kracht toe.