Evenementgegevens


Gedachtenisdienst

Eeuwigheisheidzondag-gedachtenis aan gestorvenen. Vandaag is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We gedenken onze dierbare gestorvenen. Niet alleen vanuit verdriet en gemis, maar ook in het licht van ‘Gods eeuwigheid’. We noemen de namen van hen die uit ons midden wegvielen dit jaar. Maar er is ook ruimte om uw dierbaren te gedenken door een lichtje aan te steken.

  • De heer Hendrik Dekker
  • Mevrouw Jelske Laverman-Leenburg
  • De heer Jan Vink
  • Mevrouw Gerritdina Hoorn-Pierik

Streep hun naam niet door, al zijn zij tot stof vergaan. Streep hun naam niet door, alsof ze nooit hebben bestaan. ’t Liefste dat ik heb bezeten, ’t toekomstbeeld van mijn bestaan. Vraag me niet dat te vergeten en gewoon weer verder door te gaan. Want ik wil weer verder leven, maar ik weet niet hoe dat moet. ‘k Hoor bij hen die achterbleven, overleven vergt veel moed. Streep daarom hun naam niet door, noem hun naam en laat me weten, dat ook jij niet zult vergeten, zo alleen kan ‘k verder gaan.

Voorganger: Dominee Johan Prosman
Organist: De heer Jannes Lopers
Collecte: 1. Kerk 2. Diaconie 

>>> Kijk- en luister hier mee!

 

2022-11-20 Nijeveen GK gedachtenisdienst - laatste zondag kerkelijk jaar