Evenementgegevens


Gedachtenisdienst

Vandaag is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We gedenken onze dierbare gestorvenen. Niet alleen vanuit verdriet en gemis, maar ook in het licht van ‘Gods eeuwigheid’. We noemen de namen van hen die uit ons midden wegvielen dit jaar. Maar er is ook ruimte om uw dierbaren te gedenken door een lichtje aan te steken.

  • Fenna Johanna de Boer – Wilting
  • Elly van Hilten
  • Annigje Kiers-Beute
  • Jan Winters
  • Hendrik Albert Duker
  • Willem Jan Smit
  • Johannes Vink

Streep hun naam niet door, al zijn zij tot stof vergaan. Streep hun naam niet door, alsof ze nooit hebben bestaan. ’t Liefste dat ik heb bezeten, ’t toekomstbeeld van mijn bestaan. Vraag me niet dat te vergeten en gewoon weer verder door te gaan. Want ik wil weer verder leven, maar ik weet niet hoe dat moet. ‘k Hoor bij hen die achterbleven, overleven vergt veel moed. Streep daarom hun naam niet door, noem hun naam en laat me weten, dat ook jij niet zult vergeten, zo alleen kan ‘k verder gaan.

Voorganger: Dominee René Kok 
Organist: De heer Jannes Lopers
Collecte: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer

>>> Kijk- en luister hier mee!

 

20231126 Liturgie 2023-11-26 ds. René Kok Laatste zondag van het kerkelijk jaar GK