Evenementgegevens


Welkom!

Je bent van harte welkom om deze eredienst bij te wonen.

Voorganger: dominee Johan Prosman
Organist: De heer Jannes Lopers
Collecte: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer

>>> Kijk- en luister hier mee!

Online collecte: klik hier >>>