Paasviering 2021 – Anders dan anders

Kijk de Paasfilm terug!

De Paasviering willen we dit jaar als een ‘film’ met u vieren. Natuurlijk hebben we liederen, kerkliederen en moderne liederen, en twee kleine overdenkingen in de vorm van een monoloog. Verder hebben we een aantal mensen gevraagd om te vertellen wat het voor hen betekent om een geliefde te verliezen en hoe zij het leven weer hebben opgepakt. Dat zijn hele persoonlijke en kwetsbare verhalen. Wij vinden het ook bijzonder dat mensen het aandurven om dat zo met ons te delen.

Ds. Marjan van Hal en Ds. René Kok

Doc1